TEST învită pe toţi la cursuri!

  • TEST învită pe toţi la cursuri!
În centrul de studiere a limbilor străine Top English School of Today (TEST) întâlnești profesori devotaţi, cele mai noi resurse de studiere şi o alegere vastă a diferitor cursuri: de la cursurile pentru copii până la cele de business – instruiri corporative. Pe parcursul a 10 ani, la TEST au fost instruiţi mii de studenţi ai clienţilor corporativi şi organizaţiilor de caritate.

Top English School of Today îşi are sediul în centrul capitalei, pe str. Mitropolit Bănulescu – Bodoni 45.

Centrul este dotat cu săli comfortabile, cu mijloace tehnice moderne şi cu cele mai noi materiale metodice.

Profesorii TEST sunt specialişti calificaţi în domeniul predării limbilor străine. Potenţialul profesional înalt şi experienţa în domeniu le permit să găsească o abordare pentru oricare grupă, potrivind “cheiţa” pentru fiecare student în parte.

Distincţia principală a centrului Top English School of Today  este atitudinea deosebită şi atenţia sporită, la fel ca şi urmărirea progresului studenţilor, inclusiv  orientarea spre rezultat.

Metodologia de predare a lecţiilor se bazează pe jocuri interactive şi exerciţii de comunicare, ceea ce îi apropie pe studenți de condiţiile reale de comunicare într-o limbă străină. Pentru un efect mai bun în procesul de predare, profesorii combină cu măiestrie metodele interactive cu formele de predare tradiţionale.

Top English School of Today dispune de o filială pentru copii – TEST Kids.

TEST Kids  este un centru de studeire a limbii engleze pentru copii de la 4 până la 12 ani.

Metodele de predare în cadrul TEST Kids sunt bazate pe multă comunicare. Astfel, se pune accentul pe percepţia auditivă a limbii engleze, dar și pe înlăturarea barierei lingvistice prin conversaţie. Fără a împovăra copilul cu însuşirea mecanică a regulilor dificile şi a unui număr mare de cuvinte. La TEST Kids se învaţă percepția limbii la nivel intuitiv. Cei mici sunt orientați să alcătuiască construcții gramaticale corecte și să stabilească o pronunțare bună încă din copilărie.

Specialiştii de la TEST Kids sunt siguri că studierea limbii engleze de către copii trebuie să fie o activitate distractivă şi interesantă. Din acest motiv, în cadrul lecţiilor se crează o atmosferă deosebită pentru însuşirea materialului predat.

În fiecare vară TEST Kids organizează o tabără anglofonă pentru copii.

TEST este întotdeauna dispus spre cooperare, ajutor şi atitudine flexibilă faţă de studenţii şi partenerii săi.

Welcome to Top English School of Today!

Telefon: 079994481; 0(22) 815 156; 0(22) 815 157

Ce-ți oferă NEXUS?

  • Servicii gratuite de consultanță referitoare la migrație
  • Informații ample, veridice și din surse autorizate
  • Asistență individuală și suportul întregii echipe
  • Soluții din partea partenerilor noștri
Dacă te-am convins, devino clientul nostru completând câmpurile de mai jos.